Przygotowujemy projekty budowlane i wykonawcze oraz oferujemy autorski nadzór nad ich realizacją.

  • W pierwszym etapie przedstawiamy Państwu koncepcję architektoniczną planowanej
    inwestycji, popartą przygotowanymi wizualizacjami.
  • Następnie przygotowujemy projekt wykonawczy, niezbędny do prawidłowej realizacji
    inwestycji, a w czasie budowy prowadzimy nadzór, dzięki któremu zapewniamy właściwe wykonawstwo przedsięwzięcia budowlanego.