Przeprowadzamy komercjalizację powstałych obiektów.

Po zrealizowaniu inwestycji budowlanej i dopilnowaniu formalności, gwarantujących funkcjonowanie nieruchomości zgodnie z prawem, zajmujemy się kompleksową komercjalizacją
nieruchomości:

  • dokonujemy doboru i pozyskania najemców i dzierżawców na możliwie najkorzystniejszych warunkach, przy jednoczesnym zapewnieniu stałej atrakcyjności obiektu;
  • w oparciu o analizę rynku wyznaczamy stawkę czynszową;
  • umiejętnie prowadzimy negocjacje z potencjalnymi najemcami;
  • dopełniamy formalności związanych z zawieraniem umów najmu i z przekazaniem lokali
    gotowych do użytkowania;
  • zajmujemy się także kwestiami planistycznymi, starając się w jak najdogodniejszy sposób
    rozmieścić poszczególnych najemców w obiekcie.