CRE Polska ma swoją siedzibę w województwie śląskim,
jednak szeroka sieć kontaktów oraz rozbudowana baza wykwalifikowanych pracowników
pozwala 
nam na obsługę Klientów w całym kraju:
 

• pracujemy wszędzie tam, gdzie widzimy potencjał związany z inwestowaniem w
nieruchomości komercyjne;

• pojawiamy się w miejscach, w których znaleźć możemy atrakcyjne nieruchomości
gruntowe, pozwalające na realizację planowanych inwestycji;

• swoją uwagę skupiamy przede wszystkim na miastach o liczbie mieszkańców
przekraczającej 3 000 lub gminach powyżej 7 000 mieszkańców.